WRZEŚNIA

MIASTO W CENTRUM ZAINTERESOWANIA

Katalog inwestycyjny 33MB PL EN

TERENY INWESTYCYJNE | INVESTMENT AREAS GMINA WRZEŚNIA WRZEŚNIA MUNICIPALITY

Września – 30-tysięczna miejscowość leżąca na najważniejszym szlaku komunikacyjnym Europy.

Szlak rozpoczyna się we francuskiej Bretanii, a kończy w Moskwie. Niemal równa odległość, dzieląca to piękne miasto od dwóch stolic europejskich – Warszawy i Berlina, tworzy z niego jedno z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w Polsce. Doskonale rozbudowywana sieć komunikacyjna, łącząca miasto z największymi stolicami i metropoliami europejskimi, przyciąga z roku na rok nowych inwestorów, stających się gospodarczą wizytówką rejonu.
Bogata oferta inwestycyjna sprawia, że miasto nadaje charakteru wielkopolskim przedsięwzięciom. Już dzisiaj miasto staje się ważnym partnerem największych korporacji w sferze produkcji i usług, jak choćby niemieckiego Volkswagena, który od 2016 roku produkuje we Wrześni model Crafter. Wrzesińskie firmy z terenu miasta i gminy
stały się wyznacznikiem wysokiej jakości produktów na całym świecie.

Września

Września rynek
Tereny inwestycyjne

Obszar WSAG stanowi podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Invest – Park”. Jest to jeden z państwowych podmiotów wydających decyzję o wsparciu inwestycji, która uprawnia przedsiębiorcę do zwolnienia z podatku dochodowego w określonej wysokości wartości kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji. Decyzja ta jest udzielana pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów ilościowych i jakościowych. Poza terenami strefowymi na obszarze Gminy Września dostępnych jest kilka terenów prywatnych (SZCZEGÓŁY NA MAPIE).

Lokalizacja
Września to 30 tysięczna miejscowość leżąca w Wielkopolsce bezpośrednio przy autostradzie A2 na najważniejszym szlaku komunikacyjnym Europy, który rozpoczyna się we francuskiej Bretanii, a kończy w Moskwie. Jest jednakowo oddalona od dwóch stolic europejskich – Warszawy i Berlina oraz posiada dobrze rozbudowaną sieć komunikacyjną łączącą ją z największymi miastami Europy, co przyciąga z roku na rok nowych inwestorów, stających się gospodarczą wizytówką regionu. Linie kolejowe, dworzec PKP czy pobliskie lotnisko Ławica, jeszcze bardziej ułatwiają komunikację. Aktualnie trwa budowa północno-wschodniej obwodnicy Wrześni.

Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej WSAG i  WSSE Invest – Park
12 lutego 2014 r. Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę dotyczącą utworzenia  Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Jej celem jest aktywizacja regionu w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego, przyciągnięcie do strefy nowych inwestorów, podniesienie poziomu inwestycji,  zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej tej części gminy, rozwój przedsiębiorczości, a w konsekwencji utworzenie nowych miejsc pracy.
W chwili obecnej teren ten  obejmuje ok. 90 ha i jest wyposażony w pełną infrastrukturę drogową, energetyczną, gazową i telekomunikacyjną.  Oto firmy, które są zlokalizowane w tej strefie: Gestamp, Inalfa Roof Systems, Volkswagen, Benteler,  ABC Logis
Obszar WSAG stanowi podstrefę WSSE Invest – Park, która oferuje inwestorom dodatkowe zwolnienia  z podatku dochodowego. Maksymalna wysokość ulgi liczona jest jako procent wydatków na inwestycję lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników. Poza terenami strefowymi na obszarze Gminy Września dostępnych jest kilka terenów prywatnych.

Kształcenie
Szkoła, która między innymi tworzy klasy pod przyszłych inwestorów to Zespół Szkół Politechnicznych. Bezpośrednio przy tej szkole zlokalizowane jest Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Absolwenci tych placówek kontynuują naukę między innymi w Wielkopolskich Ośrodkach Akademickich na czele z Poznańską Politechniką.  
W bezpośrednim sąsiedztwie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,  znajduje się Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, które  jest nową jednostką edukacyjną w ramach struktury Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, którego budowę ukończono we wrześniu 2018 roku. W wyposażanych aktualnie pracowniach będą możliwe szkolenia dla uczniów i dorosłych, służące prowadzeniu efektywnego kształcenia zawodowego i dostosowywaniu kwalifikacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy.
Dostępność siły roboczej
Gęstość zaludnienia na terenie wielkopolski jest bardzo duża. Wskazują na nie dane demograficzne prezentowane na mapie.
W odległości 20 km od Wrześni zamieszkuje blisko 155 tysięcy ludzi w wieku produkcyjnym. W promieniu 40 km niemal  270 tysięcy osób, a w promieniu 60 km blisko 1 milion osób.

Podatki
Podatki od gruntów i nieruchomości pod działalność gospodarczą są jednymi z najniższych w Polsce.  Dla dużych inwestorów czekają ulgi. 16 września 2014 r. Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy deminimis na terenie Gminy Września.
Zwalnia ona z podatku od nieruchomości budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym, usługowym w wyniku, których utworzone zostaną nowe miejsca pracy.
Zwolnienie takie przysługuje na okres: od 1 roku – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,
do 5 lat przy zatrudnieniu co najmniej 300 nowych osób.

Największe firmy we Wrześni i okolicy
Dzięki sprzyjającemu klimatowi inwestycyjnemu, wzorowej współpracy inwestorów z władzami miejskimi, idealnemu położeniu Wrześni w tym mieście zainwestowało wielu zagranicznych i krajowych przedsiębiorców.  
Gestamp,  Wheelabrator,  Krispol, Aquila, Allflex, Flex Films,  Inalfa, Volkswagen, Sitech,  Benteler.
Już dzisiaj Września staje się ważnym partnerem największych korporacji w sferze produkcji i usług, jak choćby niemieckiego Volkswagena, który od 2016 roku produkuje we Wrześni model Crafter.

Osiedla mieszkaniowe
Baza mieszkaniowa we Wrześni jest ogromna. Ciągle powstają nowe osiedla, a sprzedaż nowych mieszkań utrzymuje się na wysokim poziomie. We Wrześni oddawanych jest rocznie więcej mieszkań niż np. w Poznaniu.
Dlaczego warto inwestować we Wrześni.
Idealna lokalizacja, uzbrojone tereny, łatwy dostęp do wykształconych kadr, ulgi inwestycyjne wynikające z lokalizacji w Wrzesińskiej  Strefie Aktywności Gospodarczej, wyśmienity klimat inwestycyjny, najniższe w regionie podatki od gruntów i nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.  Kiedy VW zdecydował o wybudowaniu fabryki na terenie Gminy Września, firma otrzymała ok. 40 000 CV, przy początkowym zapotrzebowaniu na 3 000 osób.

Kultura, sport i rekreacja
We Wrześni warto nie tylko inwestować, ale także mieszkać, pracować, uczyć się i wypoczywać. Corocznie organizowane są duże imprezy kulturalno – rozrywkowe takie jak:   Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych, prestiżowy projekt fotograficzny Kolekcja Wrzesińska, Prowincjonalia, czyli Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej, Wrzesiński Weekend Muzyczny i Rodzinny Rajd Rowerowy. Imprezy te przyciągają co roku tysiące osób z całej Polski.  Dodatkowo organizowane  są: Piątki z Jazzem, Śląskie szlagiery, Rodzinne Niedziele dla Milusińskich.  Najmłodsi mają zapewnione miejsca w przedszkolach a dzieci i młodzież zdobywają wiedzę w nowych lub zupełnie odnowionych szkołach z zapleczem sportowym. Parki, place zabaw i obiekty sportowe i wystawowe sprzyjają rekreacji i wypoczynkowi.  
Miasto Września słynie z bogatej oferty turystycznej, a jednym z miejsc, które warto zobaczyć jest obiekt wystawowy kolejki wąskotorowej z torowiskiem oraz budynek makiety kolejki. Obok postawiono plac zabaw. Miejsce to ze względu na swój ponadczasowy charakter stało się jedną z wizytówek miasta.
Wśród zabytków Wrześni na uwagę zasługuje kościół farny wzniesiony w połowie 15 wieku oraz  drewniany kościółek na Lipówce z połowy 17 wieku. Zabytkowy jest także ratusz w którym obecnie mieści się Urząd Miast i Gminy.  Około 7 km na północny wschód od Wrześni położony jest Gród w Grzybowie, który wchodzi w skład Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jako Oddział Rezerwat Archeologiczny

Września – miasto w którym warto mieszkać, pracować i inwestować.
Miasto w centrum zainteresowania.